Välkommen!

För att bygga relationer krävs minst två som samspelar och för att träffas så krävs ofta mötesbokning eller besöksbokning. Vi har i snart 20 år framgångsrikt använt dialogen som vårt främsta verktyg - oavsett om det gäller djupa och långa eller korta och snabba relationer. Vi vill ge våra kunder ett försprång mot sina konkurrenter.

Nu går företaget in i en ny fas med nya ägare som gör det möjligt för oss att stärka och bredda vårt erbjudande mot marknaden. Fokus kommer dock även i fortsättningen ligga på mötesbokning och besöksbokning där vi även fortsättningsvis vill vara det självklara valet. Men även i fortsättningen är vi en ledande relationsbyggare, något som vi ser oss som i första hand.

Ring oss så berättar vi mer om vad begreppet relationsbyggare innebär samtidigt som vi kan informera om vår process för effektiv mötesbokning, besöksbokning och övriga callcenter lösningar.

Morthen Holmberg, VD