TeleKompetens

Välkommen!

För att bygga relationer krävs minst två som samspelar. Vi har i snart 20 år framgångsrikt använt dialogen som vårt främsta verktyg - oavsett om det gäller djupa och långa eller korta och snabba relationer. Vi vill ge våra kunder ett försprång mot sina konkurrenter.

När jag etablerade företaget 1992 var telemarketing en relativt ny marknadsföringskanal på den svenska marknaden. Idag innefattas så mycket i begreppet relationsbyggare, något som vi ser oss som i första hand.

Jag är övertygad om att en organisation liksom en bransch ständigt måste vara i rörelse för att undvika att stelna och istället utvecklas vidare. Vårt företag tar aktiv del av skeenden och nya rön i omvärlden.

Anne Lindwall
VD

Telekompetens har blivit Omnidesk och Reliable!

Besök Omnidesk på omnidesk.se

Besök Reliable på reliable.nu

Mer läsning om att utveckla sitt företag eller organisation finns här.

Elinstallation i Uppsala